CONCLUSIES

ADHD-Monitor Achtergrondteksten Stappenplan Signaallijsten Suggestiefiches Conclusies Bibliografie Contact

Integratie

Na het overlopen van de signaallijsten en suggestiefiches komen we tot de fase van integratie. Alle bekomen informatie wordt hier verzameld. Op de website www.adhd-monitor.be vind je een elektronisch invulformulier, waardoor je een handig overzicht krijgt van de kwantitatieve aspecten van het functioneren van het kind. Daarnaast is er een analyseformulier waarop de DSM-IV kenmerken vermeld staan. Deze worden automatisch verwerkt bij het invullen van de signaallijsten. Daarnaast is er een blad met indicatoren waarvoor het kind reeds al dan niet met succes begeleiding kreeg. Naast de kwantitatieve informatie die we verzameld hebben met behulp van de ADHD-monitor, dienen we ook andere informatie in rekening te brengen. Bijvoorbeeld informatie uit de intake, informatie uit eerdere MDO’s, observatiegegevens, testgegevens, handelingsplannen…

In de loop van het traject kan duidelijk geworden zijn dat er geen sprake was van ADHD. Dan diende het traject ook stopgezet te worden. Ook een comorbide stoornis kon meer op de voorgrond treden, het kan zijn dat hier eerst aandacht aan besteed moest worden,…

Pas als al deze informatie in kaart wordt gebracht, kan overgegaan worden naar de volgende stap, nl. advisering.

 

 
Gebruik de ADHD-monitor in samenspraak met een CLB-medewerker